Pomiń menu

Warsztaty parkowe

5 grudnia w tczewskiej Fabryce Sztuk odbyły się, pierwsze w historii naszego miasta, warsztaty planowania przestrzeni publicznej z reprezentatywną grupą mieszkańców. Zostały przeprowadzone przez Piotra Wielgusa z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, wzięło w nich udział dwanaście osób, reprezentujących różne grupy mieszkańców zainteresowane stworzeniem społecznej koncepcji rewitalizacji Parku Miejskiego.

Na wstępie prowadzący wyjaśnił proces partycypacyjnego podejmowania decyzji dotyczących przestrzeni publicznej oraz przedstawił pozytywne efekty takich działań. Przedstawiciel współorganizatora akcji Łukasz Brządkowski przypomniał wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród mieszkańców. Osoby zgromadzone na warsztacie przedstawiły swoją diagnozę stanu parku. Stwierdziły, ze jest on miejscem niebezpiecznym ze względu na osoby spożywające alkohol, potłuczone butelki ma ścieżkach i niewystarczające oświetlenie. W odczuci społecznym brak jest zarządzania przestrzenią parkową, inwestycje okazują się nietrafione, zieleń jest zaniedbana, a często też przez nieumiejętną pielęgnację niszczona. Sprzątanie poza głównymi alejkami jest jedynie akcyjne, alejki mają w dużych częściach fatalną nawierzchnię, schody często są w złym stanie i brak przy nich poręczy. Park nie ma też wielu atrakcji, z których największą bolączką jest brak miejsca do zabaw dla dzieci. Z drugiej strony park ma duży potencjał, ze względu na zabytkowy charakter i występującą w nim bioróżnorodność. Jest też dobrym miejscem dla rekreacji, szczególnie dzieci i młodzieży, oraz do wydarzeń kulturalnych, do których należy wykorzystać osobę Grzegorza Ciechowski i amfiteatr jego imienia.

Po przedstawieniu diagnozy i potencjału miejsca zgromadzeni przystąpili do opisywania potrzeb poszczególnych grup odwiedzających park. Nie zdążyliśmy zaproponować konkretnych rozwiązań dla zaspokojenia potrzeb określonych grup mieszkańców, ale przyjęliśmy generalne zasady rewitalizacji. Ustalono, że park ma pozostać przestrzenią bezpłatną i otwartą dla wszystkich, powinien służyć mieszkańcom przez cały rok. Należy zachować jego naturalny charakter i dążyć do odtworzenia parku „angielskiego” z wydzielonym obszarem typu „francuskiego”. Trzeba zadbać o odpowiednią liczbę toalet i pojemników na odpady. Niezwykle ważne jest zarządzanie parkiem, powinna być zatrudniona osoba za to odpowiedzialna, nadzorująca dbanie o czystość i zieleń. Podstawą prac rewitalizacyjnych powinno być zastosowanie naturalnych materiałów takich jak drewno, kamień naturalny, żelazo oksydowane i żeliwo.

Kolejne warsztaty już w sobotę, planujemy zaproponować na nich konkretne rozwiązania, po wspólnym spacerze umieścić je w przestrzeni parkowej oraz odniesiemy się do koncepcji stworzenia parku rozrywki zaproponowanej przez Urząd Miejski.