Pomiń menu

Koncepcja zagospodarowania parku w Malinie

Powstała koncepcja zagospodarowania parku w Malinie. Jest ona dostępna w gminie do wglądu dla mieszkańców. Niestety nie można je teraz poddać konsultacjom, gdyż została wysłana do konserwatora z prośbą o zatwierdzenie. Pod koniec stycznia zostanie na zebraniu wiejskim przedstawiona mieszkańcom. Jest bardzo dobrze zrobiona, uwzględniania nasze wcześniejsze konsultacje, ankiety i opinie oraz dawny charakter parku. Zawiera piękną polanę z altaną, ścieżkę zdrowia (mini siłownię drewnianą), ławki, kosze na śmieci, oświetlenie oraz mostek na wyspę.

Park1

W grudniu napisaliśmy projekt do Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z Wrocławia w programie Społeczna Opieka nad Krajobrazem organizowanym przez NFOŚiGW, który  zakłada: budowę ścieżki edukacyjnej, bieżące usuwanie samosiewów drzew i krzewów oraz wykaszanie polany, zakup i obsadzenie alejek różanecznikami i magnoliami. Wszystkie punkty tego projektu zostały konsultowane w gminie i także ujęte w przekazanej koncepcji do konserwatora.  Projekt jest napisany na kwotę około 16 000 zł. W kwietniu dowiemy się czy został zakwalifikowany.