Pomiń menu

Wniosek do gminy złożony

15 stycznia br. został złożony wniosek do gminy w sprawie przekazania dawnej siedziby GOPS-u

MRG złożyła wniosek o przekazanie młodzieży dawnej siedziby GOPS-u w celu utworzenia „Klubu Młodzieżowego” w Płużnicy. Wniosek był następnym działaniem w ramach przystąpienia do akcji Masz Głos oraz projektu Fundacji Civis Polonus „Dialog władz z młodymi mieszkańcami” . Młodzi radni zbierali informacje na temat potrzeb od mieszkańców gminy i w wyniku prowadzonych konsultacji zajęli się organizacją „Przestrzeni dla młodych w gminie Płużnica”. Młodzi radni są wspierani przez koordynatorkę zadania Dorotę Michalską z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia oraz Fundacje Civis Polonus z Warszawy. Udział w projektach Fundacji Batorego i Civis Polonus pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć w jaki sposób funkcjonuje gmina i jak poruszać się w gąszczu przepisów i zasad prawnych.