Pomiń menu

Przygotowania do II edycji budżetu obywatelskiego w Zgierzu

W Zgierzu przyjęto regulamin II edycji budżetu obywatelskiego, który ma ruszyć jeszcze przed wakacjami. Z władzami miasta oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańców spotkał się ekspert Fundacji im. Stefana Batorego, Dariusz Kraszewski.

bo_zgierz_kraszewski

Podczas styczniowej sesji Rada Miasta Zgierza przyjęła nowy regulamin Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Niewielkie zmiany zostały opracowane na podstawie ankiety ewaluacyjnej oraz zaopiniowane przez społeczny Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. W 2016 roku będzie można zgłaszać projekty wyłącznie znajdujące się na terenach miejskich, a ich weryfikacją zajmie się urzędniczy Zespół ds. Realizacji Budżetu Obywatelskiego. Doprecyzowany ma również być formularz zgłoszeniowy zadań.

10 lutego na zaproszenie Stowarzyszenia EZG do Zgierza przyjechał Dariusz Kraszewski, koordynator zadania „Budżet obywatelski” w programie „Masz Głos, Masz Wybór”. Najpierw spotkali się z nim osoby odpowiedzialne za obsługę budżetu obywatelskiego: zastępca prezydenta miasta, Bohdan Bączak, asystent prezydenta Artur Augustyniak oraz z-ca naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Renata Malinowska-Koralewska. Rozmowa dotyczyła podsumowania zakończonej edycji, promocji zwycięskich projektów oraz kontaktu z wnioskodawcami. Ekspert Fundacji Batorego zwrócił również uwagę na istotę spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w tegorocznej edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Władze skorzystają i rozwiną formułę Rynku Budżetu Obywatelskiego, którą zaproponowały i zorganizowały w zeszłym roku zgierskie organizacje pozarządowe.

Uczestnikami drugiego spotkania byli przedstawiciele i przedstawicielki zgierskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Przybliżona została historia budżetu obywatelskiego, jednak ważniejsza była dyskusja o dobrych i złych stronach pierwszej edycji tego procesu w Zgierzu. Główną bolączką były trudności podczas weryfikacji formalno-prawnej oraz błędy w komunikacji między urzędnikami a wnioskodawcami. Mimo to cała procedura została oceniona pozytywnie jako angażująca tysiące zgierzan i zgierzanek, czekających już na kolejny nabór wniosków.