Pomiń menu

KONSULTACJE SPOŁECZNE – koncepcja zagospodarowania parku

W dniu 4.kwietnia odbędzie sie zebranie z mieszkańcami, na którym będzie omawiana koncepcja zagospodarowania parku. Zaproszenie skierowane zostało do mieszkańców Malina, przedstawicieli władz Gminy Wisznia Mała, do pani Doroty Michalskiej - naszej koordynatorki w działaniu "Przestrzeń dla Ludzi" w akcji "Masz Głos Masz Wybór", a także do architektów - autorów koncepcji.

Na zebraniu 4.kwietnia swoją obecność potwierdziła pani architekt, autorka koncepcji zagospodarowania parku gminnego w Malinie. Podczas rozmowy telefonicznej była pozytywnie zaskoczona zainteresowaniem współpracą z naszej strony i wyraziła chęć przybycia na spotkanie z mieszkańcami, celem naniesienia ewentualnych zmian i wysłuchania uwag osób na co dzień korzystających z uroków tego miejsca. Ograniczenie w projekcie narzuca nam konserwator zabytków, ale i jego opinia musi być brana pod uwagę przy ostatecznej wersji projektu rewitalizacji terenu.

??????????????
Zabytkowa brama wjazdowa do parku ma również być odrestaurowana.