Pomiń menu

Młodzież w Płużnicy będzie miała miejsce spotkań

Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na złożony wniosek.

W ramach zadania „Przestrzeń dla ludzi” młodzi radni z Płużnicy zajęli się diagnozowaniem potrzeb młodzieży.  Na pierwszy plan wysunął się problem związany z brakiem miejsca, gdzie mogliby się spotykać młodzi mieszkańcy z terenu gminy.  Młodzieżowa rada po obejrzeniu trzech zaproponowanych miejsc, które mogłyby pełnić rolę klubu, wybrała dawną siedzibę GOPS-u. 15 stycznia br. złożono wniosek o przekazanie tego obiektu na rzecz stworzenia klubu. 2 marca br. otrzymaliśmy pozytywna odpowiedź. Teraz MRG zajmie się pozyskiwaniem pieniędzy na remont i wyposażenie siedziby.