Pomiń menu

Ostatni etap diagnozy zakończony

2 marca br w Gimnazjum Publicznym w Nowej wsi Królewskiej miała miejsce debata pt."Klub młodzieżowy miejscem spotkań młodych mieszkańców gminy"

Debata była ostatnim etapem prowadzonej diagnozy potrzeb młodzieży gminy Płużnica. Od kwietna 2015 roku diagnozowaliśmy potrzeby młodych mieszkańców w gminie. Za pomocą ankiet, wywiadów, spotkań z młodzieżą gimnazjalną na lekcjach godzin wychowawczych dowiadywaliśmy się czego najbardziej brakuje młodzieży w gminie. Największym problemem    okazał się brak miejsca, gdzie mogłaby spotykać się młodzież z terenu gminy. Rozwiązaniem tego problemu zajęła się MRG. W styczniu młodzi radni złożyli wniosek do urzędu z prośbą o przekazanie dawnej siedziby GOPS-u na potrzeby młodzieży.

Debata przygotowali i poprowadzili młodzi radni. Uczestniczyło w niej 70 osób, w tym: wójt gminy, przewodniczący rady wraz z radnymi, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy gminy, dzieci z SP, młodzież z gimnazjum, dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami. W debacie wykorzystano metodę pracy przy stolikach, gdzie uczestnicy podzieleni na grupy wypowiadali się na 3 główne problemy związane z funkcjonowaniem oraz wyposażeniem przyszłego klubu. Debata zakończyła się konkretnymi wnioskami, które zostaną opracowane i podane do publicznej wiadomości
12794456_773083672826805_7896859378111304220_n

12705628_773084289493410_9010404628067646495_n12798991_773084176160088_4007510502244429815_n 12799160_773084219493417_3779960246248444184_n 12804818_773084149493424_8182888379603367928_n 12804821_773084269493412_4642021148638945262_n 12806144_773084036160102_8366854163851905195_n 12814703_773083616160144_3352279217484683387_n