Pomiń menu

Cykliczne spotkania z mieszkańcami

Mieszkańcy chcą spotkań ze swoimi radnymi, cyklicznych spotkań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radny z naszego obwodu zorganizował pierwsze z kwartalnych spotkań, na których omawiane są bieżące sprawy wsi oraz zbierane  postulaty mieszkańców.

W naszej gminie nie było do tej pory tradycji organizowania cyklicznych spotkań z sołtysem czy radnym. Zebrania są głównie w sprawie funduszu sołeckiego i czasem w sprawach wyjątkowych (kanalizacja, budowa drogi, rewitalizacja). Z rozmów z mieszkańcami wyraźnie słychać, iż jest ogromna potrzeba cyklicznych spotkań oraz przekazywania informacji o działaniach radnego i sołtysa. Dlatego też ważnym jest zachowanie systematyczności w tego typu działaniach. Na pierwsze spotkanie przybyło kilkunastu mieszkańców wsi Wiązownicy Dużej, którzy zapoznali się z bieżącą działalnością sołtysa, radnego powiatowego i radnego miejskiego.   Poruszano sprawy ważne dla społeczności, a wszelkie uwagi zostały przekazane do władz samorządowych. Kolejne spotkanie już niebawem.