Pomiń menu

„MalinWiki” – Park w Malinie

Po konsultacjach społecznych w sprawie parku w Malinie dotarło do nas wiele różnych informacji na temat parku. Ekolodzy poinformowali nas o bogactwie roślinnym znajdującym się w parku.

 

Park w Malinie przez wiele lat nie był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, w wyniku czego był zaniedbany, a znaczna część obszaru porosła samosiewami drzew i krzewów. Spowodowało to utratę wartości przyrodniczo-krajobrazowej parku oraz przyczyniło się do zagłuszenia naturalnych roślin występujących w runie, które są charakterystyczne dla żyznych lasów liściastych – grądów i łęgów. Wczesną wiosną runo parku pokrywa się barwnym dywanem kwiatów, wśród których wyróżnić możemy: Kokorycz pustą, Zawilca gajowego, Zawilca żółtego, Miodunkę ćmę i in. Rośliny te najszybciej rozpoczynają wegetację i kwitnienie, przez co odgrywają ważną rolę w żywieniu owadów zapylających w okresie wczesnej wiosny, kiedy inne rośliny jeszcze nie kwitną.  Jesienią natomiast na polanie znajdującej się w centrum parku pojawiają się kwiaty objętego ochroną gatunkową Zimowita jesiennego.

Od 2013r. gmina, przy współudziale lokalnej społeczności, rozpoczęła prace związane z rewaloryzacją parku. W wyniku tych prac udało się już przywrócić niektóre walory parku oraz częściowo odsłonić cenny i różnorodny gatunkowo drzewostan oraz runo.

 

Ciekawsze gatunki drzew:

Skrzydłorzech kaukaski – Pterocarya fraxinifolia

Buk zwyczajny (czerwony) –  Fagus sylvatica  f. Atropunicea

Cis pospolity – Taxus baccata

Jodła biała –  Abies alba

Gatunki roślin zielnych:

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)

Zawilec gajowy (Anemone nemorosa)

Zawilec żółty (Anemone ranunculoides )

Kokorycz pusta (Corydalis cava)

Miodunka ćma (Pulmonaria obscura)

polana zawilec drzewa
Dostaliśmy także stare zdjęcia pałacu, parku i stawu. Okazało się błędnym stwierdzeniem na zebraniu, że na polanie w parku była kiedyś fontanna, mieszkanka Malina udostępniła nam zdjęcie, które przedstawia figurkę chłopca, który kłania się witając gości w parku. Niezwykłe drzewa, które rosną w naszym parku zawdzięczamy dawnemu właścicielowi pałacu, który podróżując po świecie kupował oryginalne drzewa i sadził je w parku w Malinie.

palac palac1jp palac od stawu rzezba