Pomiń menu

Podsumowanie działań Budżet Obywatelski

Przedstawiamy podsumowanie działań w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór - Budżet Obywatelski

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

2. Data przesłania sprawozdania końcowego
26 kwietnia 2016

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko)
(usunięte)

4. Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji)
(usunięte)

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór
Katowice

6. Termin realizacji zadania (od kiedy do kiedy)
kwiecień – wrzesień 2015

7. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
60 osób będących pracownikami Filii Biblioteki oraz Działu Promocji

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Proszę krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do zadania „budżet obywatelski” w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Wskazanie mieszkańcom miasta potrzeb w zakresie kultury, w tym możliwości uzupełnienia zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (zakup nowości książkowych i audiobooków) oraz zakupu sprzętu komputerowego do dyspozycji czytelników. Promowanie Budżetu Obywatelskiego 2016 w Katowicach, w 31 filiach bibliotecznych zlokalizowano punkty informacyjne, a także punkty do głosowania.

2. Proszę krótko opisać, jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp.

W 31 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach utworzono punkty informacyjne dotyczące tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Ponadto promowaliśmy tę inicjatywę na naszej stronie internetowej, facebooku oraz blogach bibliotecznych, a także udzielaliśmy wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji. W filiach Biblioteki utworzono również punkty do głosowania.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Niektóre z projektów nie zyskały odpowiedniego poparcia wśród mieszkańców danych dzielnic; doposażenie w książki i audiobooki biblioteki nie wytrzymywało konkurencji z naprawą chodnika, czy organizacją placu aktywności fizycznej.

4. Proszę krótko opisać zaangażowanie w realizację Waszego działania przedstawicieli władzy lokalnej.
Nie dotyczy

5. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na Wasze relacje z władzą lokalną? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Nie dotyczy

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Współpraca z Radami Jednostek Pomocniczych miasta Katowice.

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? ( Z czego jesteście najbardziej dumni realizując zadanie budżet obywatelski? Co uważacie za swój największy sukces? Co było dla was najwartościowsze?)

W 2014 roku odbyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. Jej efektem była realizacja 86 projektów wybranych przez mieszkańców Katowic w głosowaniu. Wiele z nich dotyczyło Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, w sumie udało się pozyskać 372.150 zł na zakup nowości książkowych, audiobooków czy sprzętu multimedialnego.
W roku 2015 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach również postanowiła zawalczyć o pieniądze z Budżetu, zachęcając czytelników do wsparcia projektów złożonych na rzecz Biblioteki. Wśród nich były propozycje dotyczące zakupu nowości książkowych i audiobooków, ale także projekt dotyczący modernizacji sprzętu komputerowego dla czytelników.
Głosowanie odbyło się we wrześniu 2015 r. Dzięki głosom czytelników i sympatyków, udało się zdobyć pieniądze na realizację 28 projektów w 23 Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz jednego projektu dotyczącego całej sieci bibliotecznej.
Łączna kwota, którą Biblioteka uzyskała w Budżecie Obywatelskim 2016, wynosi 651 550 zł, z czego 298 000 zł zostanie przeznaczone na zakup książek, 81 000 zł na zakup audiobooków, 186 000 zł na zakup komputerów, 86 550 zł natomiast zostanie przekazane na zakup innych produktów, takich jak np. konsola Xbox, czasopisma, radiomagnetofon, wyposażenie służące do organizacji wystaw czy regały na książki.

8. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

9. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w Wasze działania związane z akcją? (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Budżet obywatelski to wciąż novum dla wielu mieszkańców miasta. W pierwszej kolejności ogniskowali swoje zainteresowania wokół efektów twardych – placów zabaw, skwerów aktywności, chodników, wtórnym było zainteresowanie projektami kulturalnymi. Jednak dzięki aktywności bibliotekarzy udało się rozpropagować ideę i uzyskać poparcie mieszkańców.

10. Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną społeczność (np. za pośrednictwem prasy, TV, internetu – stron internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów, ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów osobistych)?

Prowadziliśmy akcję informacyjną w Filiach bibliotecznych, na stronie internetowej oraz Facebooku i blogach bibliotecznych.
https://www.facebook.com/MBPKatowice/

BUDZET-OBYWATELSKI-wzor-sprawozdania-koncowego (2)