Pomiń menu

Spotkanie konsultacyjne – relacja

W dniu 4.04.2016r  odbyło się w świetlicy w Malinie spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji zagospodarowania parku. Na spotkanie przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy!

Wśród zebranych na spotkaniu konsultacyjnym chcielibyśmy podkreślić udział mieszkańców, którzy uważnie słuchali i oglądali przygotowane prezentacje związane z koncepcją zagospodarowania parku w Malinie oraz projektem wykonanym przez pracownię projektową z Wrocławia, a także aktywnie wzięli udział w dyskusji. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i przybycie na spotkanie pani wicewójt gminy Wisznia Mała Sławomirze Herman oraz pani Annie Bałdyga z urzędu gminy Wisznia Mała, paniom Wioletcie Trytko oraz Tetianie Nowosad z pracowni architektonicznej PROMART, a także, a może przede wszystkim, pani Dorocie Michalskiej z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, naszej koordynatorce w akcji „Masz Głos Masz Wybór” – „Przestrzeń dla Ludzi”.

Po prezentacji przygotowanej przez Grupę Odnowy Wsi, głos zabrała pani architekt, która przedstawiła rys historyczny i koncepcję zagospodarowania parku z uwzględnieniem uwag konserwatora zabytków. Podczas prezentacji mieszkańcy zgłaszali uwagi i zadawali pytania. Zrezygnowano już na tym etapie z budowy mostku na wyspę na stawie w parku na rzecz ochrony ptactwa. Przypomniano także o istnieniu dawniej w parku pomnika, który także powinien być odtworzony. Zwrócono uwagę, by nowe ścieżki powstały także w zachodniej części parku. Ta część była do tej pory pomijana, bo aktualnie nie jest zagospodarowana. Bardzo słuszna uwaga jednej z mieszkanek Malina. Wiele pytań dotyczyło także kosztów przebudowy oraz utrzymania parku po wykonaniu prac oraz czasu, w jakim prace będą wykonywane. Bardzo pomocna, jak zawsze, okazała się obecność pani wójt, która odpowiadała na wszystkie skierowane do gminy pytania, a przypomnijmy, że park położony na  terenie Malina jest pakiem gminnym.

Dowiedzieliśmy się także, że dawny właściciel parku podróżując po świecie przywoził i sadził przeróżne gatunki drzew i krzewów. Nie wszystkie dotrwały do naszych czasów, ale jest jeszcze wiele bardzo oryginalnych i nie spotykanych nigdzie indziej na Dolnym Śląsku. Park w Malinie jest nie tylko zabytkiem, ale także bardzo interesującym pod względem gatunkowym zasobem przyrodniczym.

k3 k14 k10 k9 k8 k2 k5 k0