Pomiń menu

Sprawozdanie z realizacji akcji Dostępny Radny w Koźminie Wielkopolskim

Formularz podsumowujący realizację zadania Dostępni Radni w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór (prosimy o wypełnienie i umieszczenie na stronie https://www.maszglos.pl/ do dnia 20 kwietnia 2016 r.)

1. Nazwa grupy / organizacji: Stowarzyszenie Wspólnie dla Koźmina

2. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Koźmin Wielkopolski
3. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje):
4. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji (ankiety/ sondy/ warsztaty/ spotkania, itd.) :
Celem naszej akcji było nawiązanie cyklicznego kontaktu pomiędzy radnymi rady miejskiej a mieszkańcami gminy. Naszym zamiarem było zwiększenie świadomości zwykłego mieszkańca o działalności rady miejskiej oraz poinformowanie o możliwości współpracy z radnymi, poprzez przekazanie im swoich problemów szeroko pojętej przestrzeni miejskiej oraz spostrzeżeń. Swoje działania promowaliśmy głownie poprzez fanpag’e na Facebooku informując o dotychczasowej pracy rady miejskiej (www.facebook.com/WspolnieDlaKozmina)
5. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):
Do akcji przystąpił radny Jacek Zawodny, który regularnie prowadził dyżury odbywające się w Bibliotece Publicznej oraz w postaci czatu na facebooku. Na spotkania przychodziło kilkunastu mieszkańców. Większa popularnością cieszyły się dyżury internetowe.

6. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych
Dyżury radnego Jacka Zawodnego:
– 17.03.2016 r., godz. 16.00 – 17.00
– 20 – 22.11.2015 r., internetowy na fb
– 17.09.2015 r., godz. 16.00 – 17.00
– 25.06.2015 r., godz. 16.00 – 17.00
– 22-24.05.2015 r., internetowy na fb
– 19.03.2015 r., godz. 16.00 – 17.00
– 19.02.2015 r., 16.00 – 17.00
7. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór
Pokazanie mieszkańcom, że mają możliwość swobodnego kontaktu z radnym, który realnie zajmuję się ich problemami oraz próbuje je rozwiązać na forum komisji lub rady miejskiej.
8. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
4

11. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
5
12. Uwagi, dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo dołączyć do sprawozdania:

 

Dostępni radni_WdK IMG_0393