Pomiń menu

Dziękujemy za Nominację.

Jesteśmy w gronie 18 grup, które zostały nominowane do nagrody Super Samorząd 2016.

Bardzo dziękujemy za nominację Fundacji Batorego oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. W tym roku realizujemy zadanie „Przestrzeń dla ludzi”. Udało nam się zebrać opinie od dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców na temat tego, czego ich zdaniem najbardziej potrzeba mieszkańcom gminy. Na plan pierwszy wysunęło się miejsce spotkań dla młodzieży, którego w naszej gminie nie ma. Dzięki współpracy z władzami pozyskaliśmy miejsce na utworzenie przyszłego klubu. Władze obiecały partycypować w kosztach remontu oraz zająć się prawnymi aspektami funkcjonowania tego miejsca. Nawiązaliśmy współpracę z Stowarzyszeniem CTI e-Misja z Płużnicy, z którym będziemy wspólnie adaptować miejsce dla młodzieży. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia grupy chętnych wśród mieszkańców, którzy zaangażują się w remont.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy.