Pomiń menu

Każdy radny ponosi odpowiedzialność za rozwój naszego miasta

Po 1,5 roku od ostatnich wyborów samorządowych zapytaliśmy żorskich radnych o ocenę pracy, ich uwagi i opinie. Wszystko to za pomocą ankiet w ramach działania Dostępni radni i akcji Masz Głos, Masz Wybór. Do Zespołu Rankingu Radnych dotarły odpowiedzi udzielone przez siedmiu samorządowców. Co o swojej pracy w Radzie Miasta mówi Arkadiusz Kuś, radny Platformy Obywatelskiej? Przeczytajcie.

Co się Panu podoba lub nie podoba w sposobie zarządzania miastem?

Miasto jest zarządzane w sposób zrównoważony z perspektywą na na lata następne. Prezydent wraz z pracownikami efektywnie wykorzystuje środki zewnętrzne na realizację projektów jak termomodernizacje placówek oświatowych, budowa kolejnych obiektów sportowych, budowa kanalizacji i dróg, jak również rozbudowa bazy czy infrastruktury dla przedsiębiorców. Myślę tutaj o strefie ekonomicznej, która daje kolejne nowe miejsca pracy. Realizowany jest projekt budowy mieszkań czynszowych oraz całkowity remont Szpitala Miejskiego.

Jakie Pan widzi podstawowe problemy w swoim okręgu i w mieście?

Problemów jest bardzo wiele, ponieważ wzrasta zapotrzebowanie mieszkańców na różne sfery życia kulturalnego, rekreacjno-sportowego, jak również na codzienność. Ważna jest sprawa rewitalizacji Starówki i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.

W Dzielnicy Kleszczów remontowany jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury, ma powstać siłownia na świeżym powietrzy jednakże jest problem z jej lokalizacją. Utwardzane i asfaltowane są kolejne odcinki dróg, ale i oczekiwania mieszkańców są większe, ponieważ powstało wiele nowych domów, a więc i dojazdów do posesji. Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczowie ma na wyposażeniu trzy samochody, ponton i sprzęt do ratownictwa wodnego oraz zabytkową drabinę. Posiadając takie zaplecze brakuje miejsc garażowych, by sprzęt mógł być odpowiednio przechowywany. W dzielnicy mamy plac zabaw dla dzieci tylko obok szkoły i przedszkola, z faktu jego powstania ucieszyliby się najmłodsi nasi mieszkańcy.

Myślę, że mieszkańcy oczekują dalszego rozwoju bazy rekreacyjnej i sportowej. Obecnie mieszkańcy aktywnie spędzają czas, więc oferta rekreacyjno-sportowa jest ważna.

 

Całość jest dostępna tutaj: http://tuzory.pl/wywiady,kazdy-radny-ponosi-odpowiedzialnosc-za-rozwoj-naszego-miasta,wyw4-1579.html