Pomiń menu

Podsumowanie realizacji zadania Dostępni Radni w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

Zadanie "DOSTĘPNI RADNI" w Białym Dunajcu - wykonane!!!

sołtysblog

Formularz podsumowujący realizację zadania Dostępni Radni
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

(prosimy o wypełnienie i umieszczenie na stronie https://www.maszglos.pl/
do dnia 20 kwietnia 2016 r.)

1. Nazwa grupy / organizacji: Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu
2. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Gmina Biały Dunajec; miejscowości: Biały Dunajec, Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny, Leszczyny, Sierockie
3. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje):
Stowarzyszenie Kobiety Podhala, Ludowy Klub Sportowy „BIALI” Biały Dunajec
4. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji (ankiety/ sondy/ warsztaty/ spotkania, itd.) :
• Organizacja szkolenia p.n. „Jak pełnić mandat radnego” dla radnych Gminy Biały Dunajec
• Organizacja 25 urodzin samorządu lokalnego przy Międzypowiatowym Pikniku Sportowym – XII DUNAJECKIE GRANIE
• Zwołanie zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok, na którym uświadamiałam mieszkańców na temat ich roli w decydowaniu o funduszach gminnych na przykładzie decydowania o wydatkowaniu funduszu sołeckiego, zgodnie z wolą zebrania wiejskiego.
• Założenie bloga sołtysa: https://soltysblog.wordpress.com/ i zamieszczanie ogłoszeń dla mieszkańców gminy na blogu

5. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):
8 radnych i Wójt Gminy uczestniczyło w szkoleniu dla radnych. Pomimo oporów Przewodniczącego Rady Gminy, który był przeciwny szkoleniu radnych i po wyrażeniu ostatecznej zgody na szkolenie, dzwonił do radnych, żeby nie uczestniczyli w tym szkoleniu p.n. „Jak pełnić mandat radnego”. Ostatecznie 8 radnych wzięło udział w tym szkoleniu
6. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych
26 lipca 2015 rok – organizacja 25 urodzin samorządu lokalnego przy Międzypowiatowym Pikniku Sportowym – XII DUNAJECKIE GRANIE – http://gbpbialydunajec.pl/biblioteka-jako-przestrzen-dyskusji-o-sprawach-lokalnych/399-25-urodziny-samorzadu-lokalnego.html (około 300 mieszkańców i 1 radny) Tu prezentowane były materiały informacyjne W tym celu rozwieszone zostały plakaty oraz zlokalizowane zostało stoisko, poświęcone samorządowi lokalnemu z następującymi materiałami:
1.Narzędziownik obywatelski
2.Razem samorządni
3.Karta praw mieszkańca
4.Jak rozmawiać z mieszkańcami: vademecum lokalnych konsultacji
5.Jak uzyskać informację publiczną
6.Jak przeprowadzić diagnozę społeczną
7.Samorząd terytorialny w pigułce
8.Jak zorganizować debatę
9.Jak współpracować z mediami.
Do konkursu wiedzy o sporcie dołączono pytania, dotyczące znajomości samorządu lokalnego, opracowane na podstawie quizu samorządowego „Co się dzieje w naszej gminie?” opracowanego w ramach akcji „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR”.
W konkursie wzięło udział 8 młodych zawodników

• 27 września 2015 rok – organizacja zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok.
• 29 wrzesień 2015 rok – utworzenie blogu sołtysa i wpisy na blogu:
 Uchwała z zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok:
Zebranie Wiejskie – Fundusz sołecki na 2016 rok

 Informacja o Karcie Dużej Rodziny: https://soltysblog.wordpress.com/2015/10/24/karta-duzej-rodziny-nie-wstydzmy-sie-z-niej-korzystac/

 Ulgi, na które daje uprawnienia Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny – z jakich ulg korzystamy

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedsiębiorców: https://soltysblog.wordpress.com/2015/10/30/nowe-projekty-nowe-szanse-dla-przedsiebiorcow-w-nowym-okresie-programowania/

 Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2015 rok – podziękowanie dla poprzedniego Sołtysa za pomysł: https://soltysblog.wordpress.com/2015/11/01/fundusz-solecki-za-2015-rok-zrealizowany/

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703).
Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej

 zasady przyznawania i wypłaty zasiłków macierzyńskich dla ubezpieczonych rolników i domowników.- zmiany od 1 stycznia 2016 roku:
Zasiłek macierzyński dla rolników – od 1 stycznia 2016 r.

 Zmiany we władzach Ludowego Klubu Sportowego „BIALI” Biały Dunajec:
Zarząd LKS „BIALI” Biały Dunajec–kadencja 2015 – 2019

 Ogłoszenie Tatrzańskiego Parku Narodowego o konsultacjach społecznych projektu planu ochrony TPN: https://soltysblog.wordpress.com/2015/12/02/tatrzanski-park-narodowy-oglosil-konsultacje-spoleczne-projektu-planu-ochrony-tatrzanskiego-parku-narodowego/
 Informacja o warsztatach regionalnych w Białym Dunajcu: https://soltysblog.wordpress.com/2015/12/04/takie-warsztaty-regionalne-tylko-w-bialym-dunajcu/
 Kosiniakowe https://soltysblog.wordpress.com/2015/12/18/kosiniakowe-1000-zl-dla-rodzicow/
 Ubezpieczenia gospodarstw rolnych i budynków https://soltysblog.wordpress.com/2016/01/01/skladki-za-ubezpieczenie-budynkow-rolnych-mieszkancow-bialego-dunajca-i-leszczyn-w-bibliotece/
 Odeszli od nas: https://soltysblog.wordpress.com/2016/01/18/15-stycznia-2016-roku-pozegnalismy-janine-majerczyk-z-domu-swider/
 Kurs „O finansach w bibliotece https://soltysblog.wordpress.com/2016/01/23/rekrutacja-do-projektuo-finansach-w-bibliotece-kurs-dla-osob-w-wieku-50/
 Informacja o punktach pomocy prawnej https://soltysblog.wordpress.com/2016/02/01/informacja-o-zasadach-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-wykaz-punktow-na-terenie-powiatu/
 Organizacja charytatywnego przedsięwzięcia https://soltysblog.wordpress.com/2016/02/18/zespol-im-bartusia-obrochty-i-przyjaciele-przedstawili-piekielnice-charytatywnie-dla-karola-stopki/
 Informacja o udziale w akcji MGMW https://soltysblog.wordpress.com/2016/02/19/pisza-o-nas/
 Informacja o konkursie „Seniorzy w akcji” https://soltysblog.wordpress.com/2016/02/19/rusza-konkurs-seniorzy-w-akcji-inkubator-dotacje/
 Informacja: Rodzina 500+ https://soltysblog.wordpress.com/2016/03/07/rodzina-500-plus/
 Informacja o nieodpłatnej zbiórce folii https://soltysblog.wordpress.com/2016/03/08/wojt-gminy-bialy-dunajec-informuje-iz-przeprowadzona-zostanie-nieodplatna-zbiorka-foli-po-sianokiszonce-boli/
 Kurs pieczenia chleba https://soltysblog.wordpress.com/2016/03/22/malo-nas-malo-nas-do-pieczenia-chleba-kurs-pieczenia-chleba/
 Turniej Sołectw https://soltysblog.wordpress.com/2016/03/
 Informacja o przygotowaniach do promocji książki Zofii Solarzowej https://soltysblog.wordpress.com/2016/03/23/skalni-ludzie-panstwowy-zespol-artystyczny-bialy-dunajec-zofii-solarzowej/
 Słownik Skalnych Ludzi – Agaty Bentkowskiej (7 wpisów w marcu i kwietniu)
https://soltysblog.wordpress.com/2016/03/23/slownik-skalnych-ludzi-agata-bentkowska/entkowskiej
 Informacja o otrzymaniu dotacji z tzw „Małego FIO” dla Stowarzyszenia KOBIETY PODHALA https://soltysblog.wordpress.com/2016/04/20/inicjatywy-dofinansowane-w-ramach-fio-malopolska-lokalnie-z-gminy-bialy-dunajec/
7. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór
Za najważniejsze osiągnięcie w realizacji tego zadania uważam zorganizowanie szkolenia dla radnych Gminy Biały Dunajec. Ile zachodu i argumentów trzeba było użyć, żeby złamać opór Przewodniczącego Rady Gminy, który uważał, że wystarczy radnym przeczytać „Poradnik radnego” (pytanie, który radny by go przeczytał?). Po moim argumencie, że niektórzy radni sprzeciwiają się Przewodniczącemu Rady Gminy i dobrze by było, żeby od osoby nie związanej bezpośrednio z Gminą usłyszeli jakie są prawa i obowiązki radnego, oraz po argumencie, że to przecie Gminę nic nie kosztuje, bo realizacja odbywa się w ramach Projektu, w którym uczestniczę, wyraził ostatecznie zgodę na szkolenie. Po przeprowadzeniu szkolenia dowiedziałam się od Radnej, że Pan Przewodniczący dzwonił do radnych, że nie muszą brać udziału w tym szkoleniu. To już było mistrzostwo świata. Ale ostatecznie z 15 radnych w szkoleniu udział wzięło 8 radnych (w tym Przewodniczący Rady Gminy) oraz dodatkowo Wójt Gminy, który wprawdzie był pięknie przeze mnie poproszony, żeby zaszczycił i podniósł rangę szkolenia swoją obecnością i był chociaż na początku szkolenia. Jednak z zainteresowaniem wysłuchał całego szkolenia, z niechęcią wychodząc, kiedy był wzywany.

8. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5

11. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5
12. Uwagi, dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo dołączyć do sprawozdania:
Wprawdzie informowałam radnych o moim blogu sołtysa i rozdałam im ulotki z adresem strony, proponując zamieszczanie ich wpisów na blogu. Jednak nie ma odzewu. Będę próbowała na koniec roku jeszcze raz zachęcić ich do promowania swoich dokonań na moim blogu.
Natomiast po reklamie mojego bloga na facebooku otrzymałam pozytywne wpisy typu: „nareszcie nowoczesna sołtyska”.

CZĘŚĆ FINANSOWA – Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy otrzymali grant w ramach tegorocznej akcji.
1. Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony grant w ramach działań związanych akcją?

Grant, który otrzymaliśmy w wysokości 500 zł został przeznaczony na poczęstunek dla radnych podczas szkolenia podczas szkolenia pt. : „Jak pełnić mandat radnego” w ramach projektu „Dostępni radni” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie „Bona Fides” oraz na projekt bloga Sołtysa Wsi Biały Dunajec, która ma obrazować działalność sołtysa wsi Biały Dunajec i informować mieszkańców o ważnych dla nich wydarzeniach i możliwościach pomocy prawnej oraz o pozyskiwaniu środków zewnętrznych

2. Prosimy wypełnić poniższe zestawienie poniesionych kosztów:

Zestawienie poniesionych kosztów
L.p. Nazwa kosztu (np. papier, ciastka, ulotki) Nr faktury/rachunku Cel poniesionych kosztów (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty)
1. Posiłek (obiad i ciastka) Fra 48/sz/2015 Celem poniesionego kosztu było wyżywienie radnych Gminy Biały Dunajec podczas szkolenia pt. : „Jak pełnić mandat radnego” w ramach projektu „Dostępni radni”
2. Projekt bloga sołtysa wsi Biały Dunajec
Rk 01/09/2015 Celem poniesionych kosztów było zaprojektowanie strony https://soltysblog.wordpress.com/ która ma obrazować działalność sołtysa wsi Biały Dunajec i informować mieszkańców o ważnych dla nich wydarzeniach i możliwościach pomocy prawnej oraz o pozyskiwaniu środków zewnętrznych