Pomiń menu

Sukces współpracy MRG z Stowarzyszeniem CTI e-Misja

Wyniki z diagnozy oraz debaty zostały wykorzystane przez Stowarzyszenie CTI e-Misja przy składaniu wniosku do Równać szanse w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego

W ramach realizacji zadania Przestrzeń dla ludzi podjęliśmy współpracę z Stowarzyszeniem CTI e-Misja, które pomogło nam w przeprowadzeniu debaty.  Stowarzyszenie wykorzystało wyniki naszej  diagnozy, którą przeprowadziliśmy wśród mieszkańców gminy przy składaniu wniosku do Równać szanse. Dzięki diagnozie i debacie projekt przeszedł pierwszy etap, który opierał się na wnikliwej diagnozie lokalnego środowiska. Drugim etapem było napisanie projektu. Stowarzyszenie otrzymało dotację na projekt, który nazwany został „Nasze własne M20”. Dzięki dotacji w przyszłym klubie będą odbywać się atrakcyjne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu gminy.  Jesteśmy pewni, że nasz przyszły klub będzie atrakcyjnym miejscem dla każdego.