Pomiń menu

Inicjatywa Lokalna – nasza akcja z 2013r – FINAŁ

Wracamy pamięcią do 2013 r., bo wówczas właśnie Grupa Odnowy Wsi Malin rozpoczęła intensywne działania związane z akcją Masz Głos Masz Wybór "Inicjatywa Lokalna". Ruszyliśmy do działania, ale nie było w gminie Wisznia Mała uchwały. To nie zgasiło naszego zapału do pracy. Efekt osiągnęliśmy dopiero teraz.  Dobre i to.

Uchwałą z 25.maja 2016r. Rada Gminy Wisznia Mała przyjęła warunki i tryb przyznawania dofinansowania do zadań realizowanych przez mieszkańców w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Przypomnijmy:  w roku 2013 Grupa Odnowy Wsi Malin przystąpiła do akcji Masz Głos Masz Wybór w działaniu „Inicjatywa Lokalna”. Wówczas to nasza praca przyczyniła się do rozpoczęcia działań w gminie. To dzięki nam odbyły się wówczas spotkania/szkolenia z udziałem mieszkańców wsi gminy Wisznia Mała i specjalistów z zakresu podejmowania Inicjatywy Lokalnej. Niestety wówczas sprawa została zawieszona z powodu braku porozumienia w kwestii kryteriów oceniania i wartości funduszu przeznaczonego na cele realizacji Inicjatyw Lokalnych.

Poniżej zamieszczamy uchwalone przez Radę Gminy zasady i kryteria.

inicjatywa_lokalna gmina Wisznia Mała