Pomiń menu

Fundusz Sołecki 2017

Mieszkańcy wybrali przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego w 2017 roku. Niepokojąco niska frekwencja.

W dniu 28.09.2016 w Świetlicy przy OSP w Biskupicach odbyło się ostateczne zebranie mieszkańców Biskupic w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2017, podczas którego odbyło się głosowanie nad przedsięwzięciem, które mieszkańcy chcieliby zfinansować z tych środków. Zebrani zdecydowali o zakupie i montażu, współnie z Sołectwem Kolonia Struża, wiaty przystankowej przy drodze krajowej s12 oraz przeznaczeniu pozostałych środków na uzupełnienie oświetlenia w kolejności ważności: ul Piłsudskiego 2 lampy, ul. Wiejska 1 lampa oraz ul. Cmentarna 3 lamy (2 na koncu ulicy i 1 na początku, przy domu Pani Sołtys). W głosowaniu nad uchwałą brało udział 15 mieszkańców, uchwałę przyjęto 13 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.
Wśród zebranych osób było 5 członków Rady Sołeckiej, w tym 4 członków Stowarzyszenia Inicjatyw Biskupice oraz 3 członków OSP Biskupice.
Fakt: niewielkie (minimalne) zainteresowanie mieszkańców (15 osób na zebraniu wczorajszym, 8 na konsyltacyjnym na ok. 700 uprawnionych)