Pomiń menu

Rozmowy z Burmistrzem Korfantowa

Rozmowy z Burmistrzem Korfantowa

W dniu 10 października 2016 roku Prezes Fundacji "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów Ryszard Nowak przeprowadził rozmowy z Burmistrzem Korfantowa Janusze Wójcikiem na temat wspólnego udziału w kampanii Masz Głos.

 

W spotkaniu wziął udział Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z Katowic wspierający nasze działania. W trakcie rozmowy Janusz Wójcik odniósł się do postulatów, które wystosowała fundacja, a dotyczą: wprowadzenia zmiany do art. 29 Statutu Gminy Korfantów i dopisanie, że z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić 100 mieszkańców uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Korfantowie; wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie konsultacji społecznych, nr LIV/316/2010 z dnia28 lipca 2010 lub przyjęcie nowej uchwały dotyczącej konsultacji społecznych z mieszkańcami. W uchwale należy wprowadzić następującej zasady:konsultacje przeprowadza się również na wniosek grupy co najmniej 50 mieszkańców lub co najmniej 4 organizacji pozarządowych Gminy Korfantów; wprowadzenie uchwałą budżetu obywatelskiego dla miasta Korfantów oraz zaplanowanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie gminy; umieszczenie na stronie www.korfantow.pl rejestru umów cywilnoprawnych. Burmistrz stwierdził, że jest demokratą, a ponieważ większość postulatów nie dotyczy finansów są możliwe do realizacji. Prezes Nowak stwierdził, że aby wzmocnić argumentacje, fundacja zaczyna zbierać podpisy pod petycją. Spotkanie minęło w miłej atmosferze, a czy będą tego jakieś efekty i czy zapewnienia Burmistrza Korfantowa przekonamy się w niedalekiej przyszłości.