Pomiń menu

Sołectwo Radomyśl po raz kolejny w masz głosie

Plany na kolejny rok. Dokończenie budowy placu zabaw.
Budowa wiaty rekreacyjnej. Pozyskanie  środków na za gospodarowanie wolnego placu przy ulicy na plac wypoczynku.Liczymy na ścisłą współprace koordynatorów
Z pozdrowieniami sołtys i rada sołecka