Pomiń menu

Podpisy zebrane

Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów zakończyła zbiórkę podpisów pod petycją do władz Gminy Korfantów.

Podpisy zbieraliśmy w sprawie:

1.Wprowadzenia zmiany do art. 29 Statutu Gminy Korfantów i dopisanie, że z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić 100 mieszkańców uprawnionych
do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Korfantowie;

2. wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie konsultacji społecznych, nr LIV/316/2010 z dnia 28 lipca 2010 lub przyjęcie nowej uchwały dotyczącej konsultacji społecznych z mieszkańcami. W uchwale należy wprowadzić następującej zasady: – konsultacje przeprowadza się również na wniosek grupy co najmniej 50 mieszkańców lub co najmniej 4 organizacji pozarządowych Gminy Korfantów;

3. wprowadzenie uchwałą budżetu obywatelskiego dla miasta Korfantów oraz zaplanowanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na ten cel w przyszłorocznym budżecie gminy

4. umieszczenie na stronie www.korfantow.pl rejestru umów cywilnoprawnych. Liczymy bardzo na Burmistrza i Radnych miejskich, że podejmą dialog ze społeczeństwem.

Zebrano ponad 100 podpisów. Czekamy teraz na życzliwą reakcję Burmistrza i Rady Miejskiej!