Pomiń menu

Działania Zespołu Aktywności Społecznej w Sobieszowie

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE działań w ramach akcji Masz Głos 2016

 

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie

 

 

 1. Data przesłania podsumowania cząstkowego

28 grudnia 2016 r.

 

 1. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Jelenia Góra

 

 1. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Członkowie i sympatycy stowarzyszenia.

 

 

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

 1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

Spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia z Prezydentem  i Radnymi naszego okręgu wyborczego.

Udział w projekcie „Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023”

Udział w projekcie Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2017r.

 

 1. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

W listopadzie miało miejsce spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia z Prezydentem Miasta Jelenia Góra p. Piotrem Paczóskim i radnym Robertem Obazem.

Złożyliśmy 2 projekty do LPR, które zostały uwzględnione, jednakże – jak wynika z wypowiedzi  Urzędu Miasta brak jest środków na wkład własny.

Na zebraniu ZAS spośród kilku propozycji  wybrano jedno zadanie,  na które złożono wniosek do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017r.

 

 

 1. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Zadanie pierwsze zostało w pełni zrealizowane.

Zadanie drugie stoi pod znakiem zapytania.

Zadanie 3 w trakcie,

Poza tym udało na się promować naszą lokalną tradycję „Sobieszowskie Marcinki”

Urządzić Mikołajki dla dzieci tutejszej parafii, na organizację otrzymaliśmy dodatkowo grant z Fundacji Orange.

W ramach akcji „Dzieci Dzieciom” – ogłośzonej  podczas Mikółajków – zebraliśmy sporo zabawek od dzieci które się nimi już nie bawią i przekazaliśmy dzieciom, które zabawek nie mają.

 

 

 1. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Zdaniem członków naszego stowarzyszenia relacje są dobre, tj. władze miasta pozytywnie oceniają nasze działania. Na spotkaniach wykazują zrozumienie potrzeb, zapowiadają  rozważenie i rozwiązanie problemów, jednakże nie dotrzymują słowa.

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5
    x    

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Przy projekcie wykazaliśmy się dużą determinacją i wykonaliśmy sporo pracy, aby potrzeby rewitalizacji zostały wpisane do projektu. Wpisano 2 zadania, ale realizacja stoi pod znakiem zapytania z brak środków na wkład finansowy.
 1. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Współpracowaliśmy z radnymi naszego okręgu i głownie z lokalnymi aktywistami.

Nasza dzielnica należy do najliczniejszego okręgu wyborczego (nr 183 ulice), jednakże z dwóch miejscowości (Sobieszów i Jagniątków) nie ma ani jednego radnego.

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

 

1 2 3 4 5
    x    

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Mieszkańcy widząc, że nie należymy do „faworyzowanych” dzielnic i że nasze propozycje nie mają szans na realizację coraz bardziej się zniechęcają i wyrażają dezaprobatę.

 

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos wygrany wniosek w ubiegłorocznym Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim, który jest obecnie realizowany i wiosną 2017 r. palnujemy uroczyste oddanie społeczeństwu oddanie kortu tenisowego.

 

 1. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

Planujemy promować nasz wniosek do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2017r. i mobilizować społeczeństwo do głosowania na tenże wniosek.

 

 

 1. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
Startujemy w konkursie ASOS.