Pomiń menu

Głos Wolontariuszy w Międzyzdrojach

Głos Wolontariuszy w Międzyzdrojach

Fundacja Motywacja i Działanie postanowiła ze wsparciem ekipy z Masz Głos pokazać, że coś dobrego dzieje się w Międzyzdrojach, a zwieńczeniem tego może być efekt dialogu pomiędzy urzędnikami a młodymi ludźmi działającymi na rzecz lokalnej społeczności.

Lokalne Centrum Wolontariatu funkcjonujące przy Fundacji zajmuje się różnymi działaniami związanymi z aktywizacją młodych ludzi. Poczuliśmy, że nadszedł czas, aby działać w sposób widoczny w mieście!

Celem naszego działania – dialogu pomiędzy młodymi wolontariuszami a urzędnikami jest rozpowszechnienie idei  młodzieżowego wolontariatu w Międzyzdrojach, jego wypromowanie poprzez wspólne utworzenie artystycznego muralu na jednej z widocznych miejskich ścian w Międzyzdrojach i ukazanie możliwości podejmowania i aktywnego brania udziału w życiu miasta przez lokalną młodzież. Promowanie wśród międzyzdrojskiej młodzieży świadomości możliwości podjęcia dialogu z władzami miasta w celu realizowania działań na rzecz promocji wolontariatu jest podstawą naszej akcji. Planujemy odrestaurowanie jednej ze wspólnie wybranych przez władze miasta oraz wolontariuszy międzyzdrojskich, widocznych w centrum miasta ścian, które aktualnie są w pewien sposób zdewastowane (np. poprzez nieudane graffiti), a więc korzystne wpłynięcie na walory estetyczne niewielkiej części miasta, z której mural byłby widoczny. Dzięki wsparciu ekspertów z Masz Głos wierzymy, że do końca wiosny uda się ukończyć wspólne dzieło i zebrać owoce pracy w postaci dowodów świadomości społecznej na temat istnienia Lokalnego Centrum Wolontariatu i jego istotności.
Udało się już zorganizować dwa spotkania organizacyjne – gdy wiadomo, co robić i do kogo się udać, nadchodzi czas na działanie.