Pomiń menu

Konkurs rozpisany

Po rozmowie i wizycie koordynatora padła propozycja zagospodarowania placu przy przepompowni ścieków na plac rekreacyjny. Najlepszym konsultantem są dzieci, przyszłość tej wsi. Konkurs jest zarazem diagnozą . Termin konkursu 1 -12-2016 rok-25-01-217 rok. Ogłoszenie wyników podczas zabawy choinkowej w dniu 04-02 2017 roku.

img_0549