Pomiń menu

Konsultacje prawne

Konsultowaliśmy zagadnienie prawne na temat statutu i uchwał podejmowanych przez zebranie wiejskie na wsi.

Chodzi o zapisy w statucie niekorzystne dla mieszkańców naszej wsi dotyczące możliwości uchwalania nazw np.placu oraz potrzeby podejmowania uchwał przez zebranie wiejskie przy sprzedaży nieruchomości na terenie wsi.Okazuje się że zapisy ubezwłasnowolniają mieszkańców wsi jako podmiot.Czy uda się zmienić ten zapis statutu czy będziemy zdani na łaskę burmistrza i Rady Miasta Stronie Ślaskie czs pokaże podobno mają być poczynione jakieś zmiany ale czy akurat te o ,na których najbardziej by nam zależało ,osobiście wątpię. Korzystaliśmy z pomocy Fundacji Bona Fides poprze Pana Grzegorza Wójkowskiego.