Pomiń menu

Kuniowskie inspiracje w akcji Masz Głos

Aktywna wieś Kuniów.

Aktywni mieszkańcy wsi Kuniów w województwie opolskim rozpoczęli pracę nad opracowywaniem strategii wsi na następne lata. Organizacje pozarządowe wraz z Radą Sołecką , Radnym Gminy opracowują plan działań oraz możliwości ich finansowania na lata 2017-2020. W ramach akcji nastąpiła reaktywacja kuniowskiej gazetki dla mieszkańców oraz przystąpienie do projektu „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny” realizowany przez Urząd Marszałkowski w Opole. Chcemy zachować także nasze wyróżniki , którymi są czerwone domy z cegły z ciekawymi elementami.