Pomiń menu

MCE 2016

Kontrola przestrzegania prawa przez władze lokalne

W roku 2016 wraz z fundacją Bona Fides prowadziliśmy działanie polegające na kontroli przestrzegania prawa przez władze lokalne oraz zgłaszaliśmy nieprawidłowości z tym związane. Efektem tego jest zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w RIO oraz wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie nieprawidłowości dotyczących zamówienia ogłoszonego przez urząd miasta.