Pomiń menu

Mieszkańcy chcą jawności, czy gminę czeka rewolucja?

Głównym celem szkolenia było wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji. Inspiracją przystąpienia do akcji, jest wyraźnie odczuwalny przez mieszkańców brak przejrzystość działań lokalnego magistratu. Inicjatorkami zaangażowania mieszkańców w działalność na rzecz jawności są mieszkanki gminy Krzęcin.

Głównym celem szkolenia było wsparcie mieszkańców w działaniach na rzecz najbliższego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji. Inspiracją przystąpienia do akcji, jest wyraźnie odczuwalny przez mieszkańców brak przejrzystość działań lokalnego magistratu. Inicjatorkami zaangażowania mieszkańców w działalność na rzecz jawności są mieszkanki gminy Krzęcin.

Spotkanie było ogromną szansą na wsparcie idei samorządności, która jest przecież jednym z zadań własnych gminy. Niestety włodarze gminy z zaproszenia nie skorzystali, jednakże Wójt Gminy Krzęcin, krótko po spotkaniu inauguracyjnym, złożył oficjalne zapewnienie, że jest otwarty na udział w kolejnych spotkaniach.

Mieszkańcy bardzo chwalili inicjatywę. Nawet najbardziej wydawałby się zorientowani w ustawie o dostępie do informacji publicznej, nie kryli zdziwienia, kiedy słyszeli o co mogą pytać.

– Od kilku lat usiłuję dotrzeć do dokumentacji związanej z budową gminnej kanalizacji, wszystkie moje pytania są ignorowane, ale czas to zmienić – komentuje uczestnik spotkania.

Zwracano uwagę na wprowadzenie cennika udostępniania informacji, czy konieczność uzasadniania wniosku o jej udostępnienie.

Inicjatorki szkolenia już planują kolejne spotkanie, tym razem z władzami i osobami z urzędu, aby wspólnie zastanowić co należy zrobić, aby obywatele mieli poczucie, że są dobrze informowani.

Więcej zdjęć znajdziecie tutaj