Pomiń menu

O działaniu jednostek pomocniczych gminy rozmawiali w Koszalinie!

13 października 2016r Akcja Masz Głos zagościła w Koszalinie. Wydarzenie niezwykłe, swoją tematyką dotknęło bieżącego funkcjonowania rad osiedli, realizacji przez nie zadań publicznych i dokumentów statutowych - prawnie je mocujących w strukturach samorządu. Zapoczątkowało szeroka debatę publiczną i pokazało potrzebę zmian w kierunku usprawnienia ich działania.

2 3 6

Zorganizowano dwa, niezależne wydarzenia: warsztat edukacyjny i kawiarnię obywatelską dla aktywnych działaczy społecznych, mieszkańców, przedstawicieli jednostek pomocniczych, NGO i samorządu. Termin ich organizacji nie był przypadkowy, zaplanowano je przez ważnym dla społeczności terminem wyborów do koszalińskich rad osiedli (23.X.2016r). Celem Akcji było podniesienie wiedzy w zakresie współpracy mieszkańców i NGO z samorządem oraz upowszechnienie działań nt. funkcjonowania rad osiedli wśród mieszkańców Koszalina i przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy.

Warsztaty prowadził Szymon Osowski – wyjątkowym dla siebie stylu – demokratycznego lidera odkrył przed uczestnikami meandry obywatelskich i tych mniej obywatelskich narzędzi współpracy z samorządem. Dyskusjom i refleksji nie było końca…
Druga cześć Akcji – poświęcona była debacie, wzięli w niej udział przedstawiciele 4 rad osiedli, Radna Rady Miejskiej Dorota Chałat oraz ekspert prawny – Szymon Osowski. Rozmawiano o odejmowanych działaniach rad osiedli, zaangażowaniu ich członów na rzecz najbliższego otoczenia, identyfikowaniu problemów mieszkańców, ich roli jako łączników w komunikacji z samorządem oraz o potrzebach zmiany w kierunku większej autonomii i decyzyjności rad osiedli.

Wydarzenie zainicjowało potrzebę dalszych działań wzmacniających członków rad osiedli w funkcjonowaniu nowej, czteroletniej kadencji oraz dało przestrzeń do dyskusji i dalszych inicjatyw w tym zakresie.

W imieniu Fundacji Ery Dialogu dziękujemy Stowarzyszeniu POLITES ze Szczecina i jego specjalistom za pomoc w organizacji Akcji w naszym mieście, otwartość i zaangażowanie na rzecz tworzenia dobra wspólnego.

Na fotorealację z koszalińskiej Akcji zapraszamy na: ttps://www.facebook.com/fundacjaEraDialogu/