Pomiń menu

Podsumowanie cząstkowe GL KOD_WLKP_Puszczykowo

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Grupa lokalna KOD_Wlkp_Puszczykowo

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

29.12.2016

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Puszczykowo, Wielkopolskie

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Wszyscy członkowie grupy. 50 osób.

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

Postanowiliśmy propagować i rozwijać ideę obrony demokracji w naszym mieście. Robić prelekcje, rozmawiać z mieszkańcami na ulicach i tym czym jest demokracja, dlaczego ważna jest Konstytucja i czemu musimy bronić tych wartości. Uaktywnić ich braniu udziału w demonstracjach i marszach w obronie naszych praw obywatelskich.

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
Zorganizowaliśmy prelekcję z udziałem prof. Izabeli Janickiej na temat „Co to jest demokracja. Dlaczego jest ona ważna”. Zrobiliśmy piknik dla mieszkańców pod hasłem „Poznajmy się” na którym odśpiewano hymn, odczytano Preambułę, prowadziliśmy rozmowy o demokracji ubarwione grami dla dzieci, konkursami tematycznymi przy swojskim jedzeniu z wypiekami mieszkanek. Organizowaliśmy wyjazdy busem na marsze do Warszawy, Wrocławia, Piły, Kalisza i Leszna czy prywatnymi środkami lokomocji do Poznania. Założyliśmy stronę na Fb KOD_WLKP_Puszczykowo gdzie komunikujemy z wszystkimi symatykami którzy się na niej zapisali. Średnio raz w miesiącu organizujemy spotkania otwarte dla wszystkich na których poruszane są różne tematy, ostatnio w sprawie protestu mieszkańców przeciw budowie wieżowców i marketów w Puszczykowie. Mobilizowaliśmy mieszkańców do zbierania podpisów na listach protestacyjnych. Zaangażowaliśmy się w poparcie projektu odrestaurowania zrujnowanego budynku który ma w przyszłości być przeznaczony na cele kulturalno – społeczne. Zorganizowaliśmy akcję Informacyjna na ulicach w trakcie której rozdawaliśmy Konstytucję dla dzieci i dla dorosłych wraz z życzeniami świątecznymi.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie udało nam się dotąd zaistnieć w jedynym medium jakie mamy w Puszczykowie czyli gazetce wydawanej przez UM

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Właściwie brak relacji. Raczej jako grupa nie jesteśmy mile widziani przez lokalne władze.

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?
Lokalni aktywiści – wspólne cele dotyczące MPZP które omawialiśmy na spotkaniach.

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

1 2 3 4 5
x

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Wszyscy z którymi rozmawiamy w większości widza potrzebę naszych działań i aktywnie je wspierają biorąc udział w organizowanych wydarzeniach.

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Jeszcze większa aktywizacja mieszkańców

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?
Zrobić więcej PiKodów, tj punktów informacyjnych, zorganizowanie sobotnich targów śniadaniowych dla mieszkańców.

9. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.