Pomiń menu

Realizacja „naszego zadania” w ramach JBO2016″

W wyniku wygranego zadania - inwestycji polegającej na budowie kortu tenisowego  na terenie działki nr 752 braliśmy udział  - braliśmy udziała w postępowaniu administracyjnym polegającym  na: poszukiwaniu najciekawszych rozwiązań, uczestniczeniu spotkaniach związanych z opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapytaniu ofertowym, zgłoszeniu  uwag i propozycji zmian w przedstawionej koncepcji budowy boiska zapoznania się z ofertą przetargową, spotkania z wykonawcą przy przekazaniu placu budowy.

Prace gudowlane rozpoczęto i widoczny był postęp prac. Aktualnie z  uwagi na niską temperaturę i opady  – na wniosek  wykonawcy przedłużono termin wykonania i oddania do użytku kortu.