Pomiń menu

Spotkanie koordynatora akcji MASZ GŁOS z wójtem, radnymi i sołtysami z gminy Joniec

W środę 18.01.2017 r. w Urzędzie Gminy Joniec w ramach akcji Masz Głos odbyło się spotkanie dotyczące funduszu sołeckiego.

W spotkaniu wzięli udział wójt, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz pan Dariusz Kraszewski – koordynator akcji MASZ GŁOS (Fundacja im. Stefana Batorego), który zajmuje się kwestiami dotyczącymi partycypacji mieszkańców w procesach tworzenia budżetów gmin, kontroli społecznej tworzenia i wykonywania budżetów gminnych oraz przejrzystości działania władz samorządowych. Pan Dariusz podczas prezentacji opowiedział czym jest fundusz sołecki, jakie obowiązki spoczywają na sołtysach, radnych oraz pracownikach Urzędu Gminy oraz jakie korzyści może przynieść całej lokalnej społeczności wydzielenie funduszu sołeckiego z budżetu gminy. Przytoczonych zostało wiele przykładów, padło też wiele pytań. Spotkanie miało na celu rozwianie wątpliwości, wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii oraz przybliżenie pozytywnych rezultatów. Nie mniej wiele obaw niesie ze sobą temat funduszu sołeckiego, który na terenie naszego powiatu jest nowością – być może konieczne będzie kolejne spotkanie.