Pomiń menu

Szkolenie z Prawa Dostępu Do Informacji Publicznej

26 stycznia we współpracy z Fundacją Batorego w ramach akcji Masz Głos odbyło się szkolenie z Prawa dostępu do informacji publicznej, które poprowadził prawnik Szymon Osowski prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Szkolenie było podzielone na dwa etapy – dla pracowników samorządowych w godzinach 10.00 – 14.00 i dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych w godzinach 17.00 – 18.30

W trakcie tego szkolenia pracownicy Urzędu Miasta Starogard Gdański w szczególności dowiedzieli się w teorii i praktyce związanej ze stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek o dostęp do informacji publicznej, w jakiej formie udziela się odpowiedzi na wniosek, podstawowych terminach i definicjach z zakresu informacji publicznej, katalogu informacji publicznych podlegających udostępnieniu. Cel, efektywność i kto jest zobowiązany do prowadzenia stron BIP, właściwym sposobie przygotowania Biuletynu Informacji Publicznej. Najczęstsze błędy i dobre praktyki w prowadzeniu i aktualizowaniu stron BIP. Czy informacja publiczna powinna być udostępniana nieodpłatnie.Formy załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej,kiedy konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej. Możliwości odwoławcze przysługujące wnioskodawcy, w przypadku niekorzystnego dla niego rozpatrzenia wniosku.

O rodzajach odpowiedzialności grożących za nieudostępnienie informacji publicznej (odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilnoprawna); sposobie postępowania w przypadku zaistnienia konieczności odmowy udostępnienia informacji publicznej. Czy wszystkie posiadane przez administrację publiczną dokumenty stanowią informację publiczną, czy informacją publiczną są również umowy zawierane z przedsiębiorcami oraz opinie prawne, notatki ze spotkań.Informacja publiczna prosta i informacja publiczna przetworzona, jakie praktyczne znaczenie ma taki podział.Czy w każdym wypadku są zobowiązani do opracowania złożonych zestawień na życzenie wnioskodawcy.Czy poddanie decyzji administracyjnej anonimizacji może być uznane za przetworzenie informacji publicznej. Przegląd orzecznictwa, pozwalające na lepsze zrozumienie pojęcia informacji publicznej.

W drugiej części szkolenia dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych w godzinach 17.00 – 18.30 skupiliśmy się na tym czym jest informacja publiczna, kto ma do niej prawo dostępu, czy informacją publiczną są również umowy zawierane z przedsiębiorcami. Informacja publiczna prosta i informacja publiczna przetworzona. Jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek o dostęp do informacji publicznej. Rodzaj informacji podlegających udostępnieniu w BIP. Czy informacja publiczna powinna być udostępniania nieodpłatnie. Kiedy pracownicy administracji publicznej mogą żądać opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Możliwości odwoławcze przysługujące wnioskodawcy, w przypadku niekorzystnego dla niego rozpatrzenia wniosku. Odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna przewidziana przez ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Serdecznie dziękuję Szymonowi Osowskiemu z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za przeprowadzenie szkolenia. Panu Maciejowi Kalinowskiemu  Prezydentowi ds. społecznych za pomoc, współpracę, otwartość, przy realizacji szkolenia. Pani Sylwii Ossowskiej Pełnomocniczce Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych za uczestnictwo w całym szkoleniu i pomoc w organizacji i wszystkim osobom uczestniczącym w szkoleniu.

16265912_1404718619568012_8488451619188237053_n 16299201_1404718472901360_4579644443043720547_n 16299372_1404717762901431_7497288588792476898_n 16266156_1404716129568261_8420054629210027329_n 16195285_1404718066234734_1651329542173600891_n 16195531_1404717509568123_8611256472384915572_n 16266156_1404716129568261_8420054629210027329_n 16195685_1404716842901523_3056472222426412416_n 16143062_1404716576234883_5311049695095684892_n 16194949_1404715766234964_7255124917788701395_n