Pomiń menu

Dostęp do informacji publicznej: spotkanie

Dnia 7 lutego w Słupsku odbyło się spotkanie dla słupskich organizacji pozarządowych z dostępu do informacji publicznej.

Spotkanie dla słupskich NGO poprowadził Bartosz Wilk z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. W ramach spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia: kto i kiedy może zażądać od nas dostępu do informacji publicznej, w jakim zakresie nasza działalność podlega pod dostęp do informacji publicznej, w jakiej formie i w jakim trybie powinniśmy odpowiedzieć, czym jest informacja  przetworzona i czy może być formą ograniczenia informacji publicznej. Rozmawialiśmy również, czy warto mieć Biuletyn Informacji Publicznej.