Pomiń menu

Spotkanie ogólnopolskie okiem Pracowni Pozarządowej

Dlaczego uważamy, że spotkania branżowe takie jak to w Falentach są niezwykle potrzebne? Jak było na ogólnopolskim spotkaniu aktywistów lokalnych działających w ramach akcji Masz Głos? Zapraszamy na relację i małą fotorelację z konferencji, która odbyła się w dniach 3-5 lutego i na którą przyjechała setka działaczy i działaczek lokalnych z całej Polski.

Aktywiści, animatorzy lokalni, obywatele działający na rzecz społeczności – dzieli nas wiele. Zawód, specyfika naszej aktywności, społeczność jaką zamieszkujemy. Część z nas działa w organizacjach pozarządowych, część jest radnymi, inni pracują w urzędach lub są mieszkańcami działającymi w grupach nieformalnych.

Łączy nas misja – chęć działania na rzecz naszej społeczności. Czasem w pracy, częściej po pracy – podejmujemy się działań, które mają służyć dobru wspólnemu. Pomysłów nam nie brakuje, angażujemy w nie kolejne osoby – szukamy wolontariuszy, partnerów i … działamy! Upiększamy przestrzeń miejską, konsultujemy uchwały ważne dla naszej społeczności, wydajemy publikacje budujące patriotyzm lokalny, organizujemy debaty, spotkania, remonty, akcje, konkursy czy happeningi. Pytamy, dbamy o nasze prawa, czasem protestujemy.

Działalność ta często daje nam dużo satysfakcji i pozytywnie wpływa na miejsce, w którym mieszkamy, na rozwój lokalnej społeczności. Nie jest to jednak droga łatwa. Ważne jest merytoryczne przygotowanie – wiedza i umiejętności, a przecież w szkołach i na uczelniach, wiedzy tej jak na lekarstwo. Istotne jest też by liderzy i liderki nie byli w swojej działalności osamotnieni, a przecież niestety nadal w samorządach jest deficyt tego typu obywateli.

Dlatego tak ważne są spotkania takie jak to w Falentach k. Warszawy. W dniach 3-5 lutego odbyła się tu ogólnopolska konferencja organizowana w ramach akcji Masz Głos 2016/17. Podczas trzech dni spotkania blisko 100 lokalnych aktywistów z całej Polski wspólnie uczyło się, dyskutowało, wymieniało doświadczeniami. Wzajemnie inspirowaliśmy się, zarażaliśmy pomysłami, dzieliliśmy naszymi sukcesami i wyzwaniami.

Taki czas jest niezwykle potrzebny. Dodaje nam energii do dalszej pracy. Jak powiedział kiedyś Marek Migdal na spotkaniu Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej, dobrze jest się spotkać i zobaczyć ilu jeszcze takich wariatów jest na świecie.

.

***
.

Trzydniowa konferencja rozpoczęła się spotkaniem z gościem – Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Panem Stanisławem Trociuk. Rzecznik zwrócił uwagę na niedostateczne wykorzystywanie referendum lokalnego jako sposobu zarządzania samorządem. Obecnie stosowane jest rzadko, głównie do odwoływania władz. Dobrą praktyką byłoby korzystanie z niego do zasięgania opinii mieszkańców w sprawach ponadlokalnych – wtedy wynik referendum byłby stanowiskiem gminy np. w konsultacjach regionalnych czy krajowych. Rzecznik podkreślił także ważną rolę formalnego zrzeszania się mieszkańców w organizacjach pozarządowych. Są one uprawnione do skarżenia przepisów prawa miejscowego w sytuacjach, w których samodzielni mieszkańcy nie są do tego legitymowani. W dalszej części spotkania Rzecznik odpowiedział na pytania uczestników dotyczące m.in. komunikacji Rzecznika z osobami niepełnosprawnymi i efektów spotkań regionalnych prowadzonych przez Rzecznika.
.

Pracownia Pozarządowa.
Kolejną częścią programu była debata na temat współpracy z mieszkańcami z perspektywy radnego. Uczestnikami debaty byli radni, osoby, które kandydowały, lecz nie otrzymały mandatu, a także aktywiści, którzy nie zdecydowali się na rolę radnego. Paneliści, wspólnie z pozostałymi uczestnikami spotkania, zastanowili się nad rolą radnego w polskich samorządach, relacjami między radnymi a mieszkańcami, łączeniem roli radnego z działalnością pozarządową, kwestią kadencyjności, znaczeniem kontaktu z radnymi dla aktywistów i działaczy lokalnych.
.
Pracownia Pozarzadowa, Masz Głos

Dalsza część konferencji była poświęcona na warsztaty merytoryczne (każdy uczestnik mógł wybrać dwa spośród 12 ciekawych tematów), integrację i wymianę doświadczeń w grupach regionalnych, a także integracyjne spotkanie wszystkich uczestników. Podczas konferencji, opiekunami grupy regionalnej, do której należy nasza organizacja byli niezastąpieni Anna Graczyk Osowska i Szymon Osowski, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i wiedzy, świetnie zintegrowali, zainspirowali i zmotywowali do dalszych działań organizacje pozarządowe z naszego regionu.
.
Pracownia Pozarządowa warsztaty

.
/

.
Podczas konferencji przedstawialiśmy naszą kampanię „Zostawiam 1% w Koszalinie” realizowaną w tym roku w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. W trakcie naszej akcji mówimy mieszkańcom Koszalina: „Masz 1%, Masz Wybór”. Pozostawiając 1% podatku dochodowego w swoim samorządzie przyczyniamy się do jego rozwoju. Organizacje lokalne na co dzień działają na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców – prowadzą ważne placówki, organizują wydarzenia i zajęcia, pomagają potrzebującym. Działają w tak różnorodnych branżach, że łatwo znaleźć organizację, którą chcielibyśmy wesprzeć. Zostawianie 1% lokalnie jest jedną z dróg, którą wspólnie budujemy nasz samorząd!
.zostawiam1procentwkoszalinie_www
.
W prowadzonej przez nasze stowarzyszenie, bibliotece obywatelskiej na stałe jest wydzielona część na broszury akcji „Masz Głos, Masz Wybór”. Z ostatniego spotkania przywieźliśmy dla Was nowe materiały – serdecznie zapraszamy do odwiedzin! 🙂

***

Dziękujemy Fundacji im. St. Batorego za zaproszenie na ogólnopolskie spotkanie i wsparcie w naszych działaniach. Dziękujemy też opiekunom naszego regionu za ich pracę z sercem oraz wszystkim uczestni(cz)kom spotkania w Falentach za rozmowy, wymianę doświadczeń i inspirowanie nas do dalszej pracy!
.

.
dziekujemy