Pomiń menu

Tak! Dla żłobka w Świdwinie.

„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”. Jakiś czas temu udostępniliśmy ankietę, w której pytaliśmy mieszkańców o potrzebę utworzenia w Świdwinie żłobka. Ankieta potwierdziła tylko to, o czym już dawno wiedzieliśmy- potrzeba jest ogromna.

Z jednej strony duże koszty zapewnienia opieki, brak możliwości powrotu do pracy lub problem z jej znalezieniem. Z drugiej strony chęć zapewnienia dziecku możliwości rozwoju oraz edukacji. To tylko niektóre wnioski, jakie nasunęły się z odpowiedzi. Wszystko to tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że warto coś z tym problemem zrobić. W naszej ocenie najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dlatego teraz przygotowujemy się do organizacji otwartego spotkania w sprawie żłobka, na który przedstawimy projekt uchwały, a następnie będziemy zachęcali mieszkańców do jego poparcia .
Na zdjęciu: sesja fotograficzna- przygotowywanie materiałów promocyjnych.
Fot. Franciszek Czarny