Pomiń menu

Kawiarenka Obywatelska

Dzięki Akcji „Masz Głos”, w której od kilku lat nasze Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni bierze udział możemy zorganizować spotkanie mające zaktywizować naszą społeczność. Organizację Kawiarenki Obywatelskiej wspomaga Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów Szkoły Liderów.  

Temat spotkania –  „Kawiarenka Obywatelska”- inicjatywa lokalna mieszkańców, konsultacje społeczne, lepsza przestrzeń dla ludzi

Termin spotkania – 07.04.2017 r.

Miejsce spotkania – świetlica wiejska w Lubochni, gmina Gniezno

 

Planowany przebieg:

  1. Przedstawienie przebiegu spotkana przez moderatora- podział na trzy moduły:
  • inicjatywa lokalna – definicja, sposób na aktywizację społeczności , formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych, kto może korzystać z inicjatywy lokalnej, w jakim celu oraz jakie są kolejne kroki związane z realizacją inicjatywy,
  • konsultacje społeczne – przybliżenie definicji, korzyści wynikające z przeprowadzanych konsultacji, sposób ich przeprowadzania (konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio),
  • Lepsza przestrzeń dla ludzi- w jaki sposób można zagospodarować przestrzeń publiczną, jakie działania w tym pomogą.
  1. Omówienie i dyskusja nad poszczególnymi modułami.
  2. Wypracowanie stanowisk związanych z najważniejszymi tematami- promocja aktywnej turystyki , w tym rowerowej, na terenie powiatu gnieźnieńskiego, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, tworzenie infrastruktury rowerowej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przygotowanie projektu kompleksowego zagospodarowania plaży nad Jeziorem Wierzbiczańskim , kanały pozyskiwania środków.