Pomiń menu

Działania w Bydlinie

Okres zimowy był dla grupy w Bydlinie bardzo intensywny. Odbyły się 4 spotkania historyczne ( w tym dwa z lokalnymi historykami, archiwistami i pasjonatami), udało się zebrać materiały pisane nt. miejscowości i zaplanować kolejne działania. Przez cały okres wakacji będziemy pracować na warsztatach nad odtworzeniem lokalnej historii w różnych formach.

Ponadto odbyły się 3 warsztaty wielopokoleniowe (filc, palmiarskie i wielkanocne), szkolenie dla wolontariuszy oraz spotkanie na którym omówiono wyniki diagnozy.

W przyszłym tygodniu rusza akcja ukwiecania wsi – Bomba pełna kwiatów, gdzie mieszkańcy i mieszkanki otrzymają eko-upominki, a niezawodna grupa młodzieży będzie ukwiecać gminne tereny. Podobne akcje odbędą się w Słupsku i w Siemianicach.

Dzięki współpracy z Gm. Słupsk i Miastem Słupsk odbędzie się szkolenie – wymiana doświadczeń dla pracowników obu gmin, którzy są odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi i zajmują się aktywnością obywatelską.