Pomiń menu

Jawność dla mieszkańców Gminy Krzęcin – warsztaty szkoleniowe

W czwartek 20 kwietnia br. w sali narad Urzędu Gminy w Krzęcinie, w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos odbyły się pierwsze warsztaty szkoleniowe „Jawność dla mieszkańców Gminy Krzęcin”, zorganizowane przez Radę Sołecką w Chłopowie i Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Biuro Interwencji Społecznej (ZBIS) we współpracy z Wójtem Gminy Krzęcin.

Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Biuro Interwencji Społecznej jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, która działa na rzecz lokalnej społeczności. Warsztaty prowadziła Agnieszka Sajdak-Wasik, przedstawicielka ZBIS. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Krzęcina, przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywny Senior z Chłopowowa, urzędnicy oraz przedstawiciele władz samorządowych. Głównym tematem spotkania była informacja publiczna – czym jest, kto ma do niej dostęp, jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek, czy powinna być udostępniania nieodpłatnie, jakie możliwości odwoławcze przysługują wnioskodawcy w sytuacji odmowy jej udostępnienia (…). Podczas spotkania wójt gminy Krzęcin – dr Bogdan Wojciech Brzustowicz zapoznał uczestników z danymi dotyczącymi wniosków o informację publiczną kierowanych do krzęcińskiego urzędu. Uczestnicy warsztatów dyskutowali i wspólnie szukali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Szkolenie pokazało, że niezależnie od warunków, zawsze najważniejsza jest komunikacja i dyskurs który stwarza szansę na znalezienie rozwiązań oraz efektywną współpracę. Powyższe wnioski pozwalają na rozwijanie projektu, którego realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie ze strony przedstawicieli władz samorządowych, a także aktywny udział uczestników warsztatów.

Następnym etapem projektu – którego celem jest nawiązanie dialogu z władzami i wprowadzenie rzeczywistych zmian w procedurze dostępu do informacji publicznej – jest prowadzenie kolejnych warsztatów dla mieszkańców poszczególnych sołectw z terenu gminy Krzęcin. Zwieńczeniem projektu, będzie gminny test z zakresu wiedzy o jawności. Zwycięskie sołectwo otrzyma nagrodę finansową i certyfikat udziału w projekcie.