Pomiń menu

Spotkanie w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Kole

Spotkanie w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Kole

W ramach Akcji Masz Głos stowarzyszenie „Przyjaciele Sw. Mikołaja” zorganizowało spotkanie, które odbyło się 4 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole. Kluczowym celem wydarzenia było budowanie relacji pomiędzy rodzicami a instytucjami i organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.

Rodzice budowali relacje wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, warsztatami terapii zajęciowej z Koła i Kłodawy, spółdzielnią socjalną, placówkami kształcenia specjalnego, radnym powiatowym.

Było bardzo dużo emocji, wzruszeń i osobistych wyznań. Rodzice dzielili się swoimi troskami, uwagami, pomysłami.

Sformułowano wnioski, które zostaną opracowane i rozesłane do instytucji uczestniczących w spotkaniu oraz władz lokalnych.

Organizatorzy spotkania, Stowarzyszenie „Przyjaciół Świętego Mikołaja” zadbało o trzy złote zasady budowania relacji:

Zasada 1 – Spraw, by druga strona czuła się komfortowo. Członkowie stowarzyszenia upiekli domowe ciasto, na uczestników czekała również gorąca kawa i herbata.

Zasada 2 – Pokaż, że druga strona jest dla Ciebie ważna. Organizatorom bardzo zależało na opiniach i uwagach rodziców. Każdy chętny mógł się wypowiedzieć na forum do mikrofonu, a wszystkie wnioski zostały skrupulatnie spisane.

Zasada 3 – Podobieństwa się przyciągają. Stowarzyszenie „Przyjaciół Św. Mikołaja” jest  przekonani, że wszystkich uczestników spotkania łączy jedna bardzo ważna sprawa:  dobro dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ich zdrowie, rozwój i przyszłość.

Uczestnicy spotkania zgodnie chwalili inicjatywę i sposób jej realizacji – forma Kawiarenki Obywatelskiej.