Pomiń menu

Stowarzyszenie Tomice promuje czyste rzeki

W dniach 22-23 kwietnia 2017 r. odbędzie się sprzątanie rzeki Skawy i Wisły na terenie Doliny Karpia tj obszarów działania Stowarzyszenia.

W tych dniach na zakończenie akcji zostaną odsłonięte znaki wodne, które otrzymaliśmy za działania na rzecz rzek.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej otrzymało nagrodę w postaci pamiątkowego dyplomu oraz znaków wodnych („drogowskazów”) w ramach konkursu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. Jury przyznało nagrodę dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej w II kategorii – za współpracę oraz zaangażowanie największej ilość uczestników i podmiotów. Do regularnych działań dla rzek Skawy i Wisły udało się włączyć  m.in.: Gminy Wadowice, Zator, Spytkowice, Brzeźnica i Tomice, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Stowarzyszenie LGD Wadoviana , strażaków z OSP w Tomicach i Witanowicach, Zakładu Komunalnego w Tomicach i w Brzeźnicy, firmy „Kajaki na Skawie”, PTTK w Wadowicach.