Pomiń menu

Budżet obywatelski. Twój grosz w twoim mieście.

 

W piątek 26 maja  w siedzibie Filii nr 1  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze odbyło się spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego. Prowadzącym był pan Grzegorz Wójkowski , moderator ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Rozmawiano o woli władz utworzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście i o realnych, palących potrzebach i bolączkach Jaworzan, które mogły by być zaspokojone właśnie przez z ten rodzaj finansowania. W dyskusji brali udział radni miasta i niezrzeszeni mieszkańcy Jawora zainteresowani bezpośrednim, aktywnym uczestnictwem w decydowaniu o wydatkach z budżetu miejskiego.

W efekcie tego spotkania doszło do konkretnych ustaleń i postanowień dotyczących budżetu partycypacyjnego.