Pomiń menu

Mieszkańcy Krzęcina sprawdzili swoją wiedzę o sprawach publicznych.

Przez dwa dni, mieszkańcy gminy Krzęcin (województwo zachodniopomorskie) uczestniczyli w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych organizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, poprowadzonych przez przedstawiciela Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Biura Interwencji Społecznej (ZBIS).

Tematyka szkoleń obejmowała wiedzę z zakresu informacji publicznej – czym jest, kto ma do niej dostęp, jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek, czy powinna być udostępniania nieodpłatnie, jakie możliwości odwoławcze przysługują w sytuacji odmowy jej udostępnienia.

Szkolenie cieszyło się zainteresowaniem wszystkich grup wiekowych. Jednak prawdziwą postawą obywatelską wykazali się najmłodsi obywatele gminy Krzęcin, którzy z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwali się w opowieści o przygodzie młodego Tymona gimnazjalisty, który złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a w odpowiedzi otrzymał… wezwanie do przedłożenia oświadczenia o pełnoletniości.

Warsztaty odbywały się w gminnych Klubach Kultury w Mielęcinie, Przybysławiu, Granowie, Chłopowie, Rakowie i Kaszewie. Każde szkolenie kończyło się anonimowym testem, sprawdzającym wiedzę uczestników. W sumie przystąpiły do niego 44 osoby. Test składał się 15 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą właściwą odpowiedz można było uzyskać 1 punkt.

Grant finansowy w kwocie 200 zł, powędruje do młodych mieszkańców Granowa którzy zdobyli największą liczbę punków.

I miejsce
Granowo – 140 pkt; 12 uczestników, najlepszy wynik 15 pkt, najsłabszy 4 pkt;

II miejsce ex aequo:
Przybysław – 88 pkt; 8 uczestników, najlepszy wynik 14 pkt, najsłabszy 7 pkt;

Rakowo – 88 pkt; 7 uczestników, najlepszy wynik 15 pkt, najsłabszy 7 pkt;

III miejsce:
Chłopowo – 84 pkt; 6 uczestników, najlepszy wynik 15 pkt, najsłabszy 10;

IV miejsce
Mielęcin – 56 pkt, 5 uczestników, najlepszy wynik 13 pkt, najsłabszy 10 pkt;

V miejsce:
Kaszewo – 52 pkt, 6 uczestników, najlepszy wynik 10 pkt, najsłabszy 8 pkt.

Warsztaty pokazały, że rywalizacja i integracja mogą iść w parze, a zdobywanie wiedzy może być dobrą okazją do wspólnych spotkań.