Pomiń menu

BO w Gminie Gołdap po raz drugi

Drugi rok z rzędu radni gminy Gołdap przyjęli regulamin budżetu obywatelskiego. Po pierwszej edycji i mocno urzędniczym regulaminie było co poprawiać. I na mój wniosek odbyły się spotkania ewaluacyjne, autorzy projektów dzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i zastrzeżeniami. Na w sumie 3 spotkaniach spisane zostały uwagi i sugestie do nowego regulaminu i … do konsultacji społecznych przedstawiony został prawie nie zmieniony stary regulamin. Jak się okazało po naszych spotkaniach nad uwagami „pochylili” się kierownicy wszystkich wydziałów i wywalili propozycje mieszkańców do kosza. Więc w ramach konsultacji społecznych zgłosiłem ponownie propozycje zmian, które wypracowane były na spotkaniach. Większość została uwzględniona :). Dodatkowo przekazany do kompetencji rady wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na BO ze 100 000 do 150 000 również zyskał akceptację większości radnych :). Jeszcze jest co poprawić, ale powoli małymi krokami, zmierzamy w dobrym kierunku…