Pomiń menu

Od szkoły rosyjskiej do szkoły polskiej

Od szkoły rosyjskiej do szkoły polskiej

W dniu 11 X 2017 r. o godzinie 10.00 w Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim odbyło się – w ramach akcji „Masz Głos” – spotkanie zatytułowane „Od szkoły rosyjskiej do szkoły polskiej, czyli o tym, co działo się w Janowie Lubelskim około stu lat temu„. Współorganizowane było ono z janowską filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie oraz amatorskim teatrem „Tradycja” działającym przy Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim.

Spotkanie zorganizowane zostało w nawiązaniu do obchodzonej w bieżącym roku setnej rocznicy powstania janowskiego Gimnazjum, którego kontynuatorem jest współczesne Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Obchodzona rocznica odnosi się bowiem do terminu powstania Gimnazjum polskojęzycznego, gdy prezentowana w dwudziestoleciu międzywojennym historia tej ostatnio wymienionej szkoły uznawana było za kontynuację działalności rosyjskojęzycznego Gimnazjum Diejewa. Warto więc zwracać uwagę na ciągłość pomiędzy tym co rosyjskie, a następnie polskie. Taki był właśnie cel spotkania – pokazać współczesnym co działo się ze szkolnictwem janowskim w okresie przełomu, jaki niosła ze sobą Wielka Wojna. Powstanie szkolnictwa polskojęzycznego w Janowie Lubelskim (powszechnego 1 III 1916 r. i gimnazjalnego 15 IX 1917 r.) to bowiem krok na drodze przemian jakie zachodziły w miejscowym szkolnictwie.

W ramach spotkania, w którym uczestniczyła młodzież szkolna (gimnazjalna i licealna), nauczyciele (w tym grupa nauczycieli-bibliotekarzy z Lublina i Janowa Lubelskiego) oraz inni dorośli mieszkańcy powiatu janowskiego zaprezentowane zostały przemiany jakie zachodziły w miejscowym szkolnictwie przed około wiekiem oraz recytowana była poezja tworzona w kręgu janowskiego Gimnazjum w omawianym okresie.

Ci, którzy byli przed około wiekiem nauczycielami i uczniami janowskich szkół „mówili do współczesnych” słowami wybranymi ze źródeł historycznych i z literatury przedmiotu. Głos oddano przykładowo siostrze Błękitnego Generała – Józefa Hallera, bo to właśnie Anna Haller była twórczynią polskojęzycznego szkolnictwa podstawowego w Janowie Lubelskim.

Szacunek do tych, którzy byli i którzy tworzyli przed laty rzeczywistość miejską rodzi się z wiedzy. Dlatego warto przypominać tych, których zabrała „żniwiarka istnień”.

Grupa „Ci, którzy byli, dla tych, którzy są – ci, którzy są, dla tych, którzy byli” tworzy panel przekazu między tym co minione, a tym co współczesne, by rzetelna wiedza historyczna stawała się podłożem i paliwem do poszanowania współcześnie zachowanej spuścizny.

Podczas spotkania obecna była przedstawicielka lokalnych mediów – „Panoramy Powiatu”. Krótki artykuł zamieściła ona na stronie www. powiatu janowskiego (http://powiatjanowski.pl/podglad_newsa_n_5959.html). Wykorzystana fotografia została wykonana przez Panią Izabelę Starościć z „Panoramy Powiatu” i ilustruje wzmiankowany artykuł.