Pomiń menu

Daliśmy się poznać

Nasza inicjatywa WSPÓLNIE DLA PIASTOWA oficjalnie zaistniała w przestrzeni publicznej 12 listopada 2017 r. Jak informowaliśmy o tym w aktualnościach akcji MASZ GŁOS, w tym dniu po raz pierwszy udostępniliśmy na Facebook’u naszą stronę internetową pt. WSPÓLNIE DLA PIASTOWA. Aby lepiej dotrzeć do mieszkańców Piastowa umieściliśmy na Facebook’u w grupie Piastów – forum mieszkańców (ponad 6 tys. członków) linki do postów na naszej stronie. To był pierwszy dzień gdy mieszkańcy Piastowa (i nie tylko) mogli się o nas dowiedzieć.

I dowiedzieli się! Po pierwsze, dzisiaj obserwują nas 182 osoby, a po drugie, nasza inicjatywa jest przywoływana przez mieszkańców Piastowa podczas ich facebook’owych dyskusji. Uważamy to za sukces! To jednak nie wszystko.

Nasze istnienie zostało zauważone przez władze Piastowa. Co prawda przyczyną tego nie było nasze pojawienie się na Facebook’u, była nią nasza aktywność. 14 listopada 2017 r. po raz pierwszy w historii Piastowa odbyła się sesja Rady Miejskiej, która była transmitowana on-line. Obejrzało ją niemalże 6 tys. osób. Poprosiliśmy też władze Piastowa o udostępnienie nam informacji nt. jednego z projektów prowadzonych przez te władze, a który dotyczy rewitalizacji terenów zieleni w Piastowie (o tym wniosku poinformowaliśmy też mieszkańców Piastowa). Poza tym, na naszą prośbę, akcja MASZ GŁOS, wystosowała do władz miasta Piastowa informację o naszej inicjatywie. Efekt… o zmianie SIWZ, w projekcie rewitalizacji zieleni, władze Piastowa informują nas natychmiast i to bez naszej o prośby.

Bardzo! Bardzo nas to cieszy. To jednak dopiero początek naszej aktywności.

11 grudnia 2017 r. zamierzamy spotkać się z Burmistrzem oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej i zaproponować przeprowadzenie wśród mieszkańców Piastowa debaty nt. Piastowa i pożądanych kierunkach jego zmian. W tym celu, chcemy wspólnie z władzami miasta zbadać opinię mieszkańców Piastowa i we współpracy z ekspertami, znawcami tematyki miejskiej, opracować listę niezbędnych działań. Mamy nadzieję, że ta lista uwzględniona zostanie w przyszłych działaniach władz lokalnych, a przede wszytkim zostanie uwzględniona w budżecie Miasta na rok 2019.

O tym czy Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej wesprą naszą propozycje, poinformujemy natychmiast gdy będziemy to wiedzieć.