Pomiń menu

Dzień Seniora w Gminie Bodzanów

Dzień Seniora w Gminie Bodzanów

18 listopada br. w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie uroczyście świętowaliśmy Dzień Seniora. Organizatorem imprezy była Gmina Bodzanów oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ. Uroczystość ta była okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na starszych mieszkańców naszej gminy i podziękowania im za codzienne wsparcie i doświadczenie, z którego czerpać może młodsze pokolenie. W uroczystości wzięli udział seniorzy z terenu gminy Bodzanów. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście, Wójt Gminy Bodzanów Pan Jerzy Staniszewski, Radni Powiatu Płockiego Pan Andrzej Kuliński i Pan Paweł Bogiel, oraz radni Gminy Bodzanów z Przewodniczącym Rady Panem Pawłem Różańskim. Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Bodzanów Pan Jerzy Staniszewski. Uatrakcyjnieniem obchodów był występ zespołu Grzybowianki pn. „Zapomniane melodie”, występ wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy GOPS w Bodzanowie „Młodzież dla Seniorów”.  Na wszystkich licznie przybyłych gości czekał poczęstunek, miła atmosfera i zabawa taneczna. Impreza stała się doskonałą okazją do spotkania towarzyskiego, przełamywania stereotypów związanych z postrzeganiem starszego wieku i wykluczenia ze względu na wiek. Seniorzy górą !