Pomiń menu

Spotkanie z Seniorami w Gminie Bodzanów

Spotkanie z Seniorami w Gminie Bodzanów

Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się 8 listopada br. w Sali Konferencyjnej im. Polskiej Organizacji Zbrojnej Urzędu Gminy w Bodzanowie. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski wraz z pracownikami oraz seniorzy z Gminy Bodzanów. Gościem specjalnym, który uświetnił, a zarazem poprowadził spotkanie był specjalista z zakresu  wdrażania polityki senioralnej na Mazowszu Dariusz Kraszewski z Fundacji Stefana Batorego w Warszawie. Tematem spotkania było powstanie i działalność  Rady Seniorów w Gminie Bodzanów. Te ważne aspekty stanowiły  podstawę do nawiązania współpracy a wypracowane efekty podczas spotkania dały podstawę do podjęcia przez Gminę Bodzanów działań  integrujących seniorów. Seniorzy z  dużą ciekawością wysłuchali wykładu i cennych informacji, które na pewno zainspirowały ich do wyzwolenia  i uruchomienia  pokładów dobrej energii, którą będą mogli wykorzystać do  społecznego zaangażowania.

Czekamy na dalsze działania…