Pomiń menu

Wprowadzenie programu Młodzież Ma Głos w Świebodzinie

Wprowadzenie programu Młodzież Ma Głos w Świebodzinie

Jesteśmy nieformalną grupą obywatelską, która za cel postawiła sobie zaktywizowanie mieszkańców naszego miasta i zmobilizowanie jej do większej partycypacji w życiu Świebodzina. Naszym zdaniem istotną rolą współczesnego samorządu jest zmobilizowanie młodych ludzi i wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające realizację ich pomysłów. Uważamy, że inwestycje w młodzież, to inwestycje w przyszłość lokalnej społeczności.

Opracowaliśmy więc wstępną koncepcję, która pozwalałaby naszym zdaniem uaktywnić obywatelsko młodzież szkolną, z pominięciem procedury zbierania głosów, a która pozwalałaby im, dzięki dialogowi i współpracy, mieć realną możliwość realizowania swoich inicjatyw już na etapie szkolnym. Projekt otrzymał wstępną nazwę „Młodzież Ma Głos” i w naszej opinii stanowi dość nowatorską koncepcję propagowania wśród młodzieży postawy obywatelskiej.

Projekt opiera się na możliwie szerokiej autonomii decyzyjnej młodzieży i skierowany byłby
do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i 1-3 gimnazjów do momentu ich wygaszenia. Pierwszym etapem było stworzenie koncepcji programu i przekazanie jej Dyrektorom wszystkich szkół będących jednostkami organizacyjnymi gminy Świebodzin do zaopiniowania,co uczyniliśmy 9 listopada     2017 r. W chwili obecnej, oczekujemy na recenzje i przygotowujemy się zaprezentowania koncepcji Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

Szczegółową koncepcję można znaleźć tutaj Młodzież Ma Głos.

Będziemy wdzięczni za Państwa przemyślenia i uwagi, na które czekamy pod adresem e-mail [email protected].

Podrawiamy!