Pomiń menu

Chorzowskie tereny zielone

Chorzowskie tereny zielone

Własność gminna i własność prywatna

W obrębie osiedla Śląska–Gwarecka obramowanego ulicami Żołnierzy Września–Szpitalną–Gwarecką i Śląską znajduje się teren o powierzchni16,3 ha. W przeszłości wykorzystywany był na siedzibę Jednostki Wojskowej, obecnie jest własnością Uniwersytetu Śląskiego.

Tu wybudowano obiekty dla  Centrum Edukacyjnego. Rozległe, nowocześnie zaaranżowane budynki, wewnątrz pracownie, sale wykładowe, audytoria –  wszystko na rzecz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Patrząc od strony Ulic: 75 Pułku Piechoty, Żołnierzy Września i Śląskiej podziwiamy imponującą zabudowę.  Przyległy teren zielony jest dość starannie pielęgnowany.

Pozostały areał o pow. 6 ha; otoczony od zachodu ulicą Gwarecką, od południa Świętochłowicką, ulicą Szpitalną, a od północy ulicą Śląską, porośnięty mieszanym starodrzewem, jest przykładem skrajnego zaniedbania, który pogłębia się od czasu zmiany właściciela. Teren na pograniczu dwóch miast otoczony jest zwartą zabudową mieszkalną. Łatwo dostępny (zniszczone betonowo-metalowe ogrodzenie zdemontowano), od kilku lat jest miejscem gromadzenia wszelkich odpadów. Liczne dzikie wysypiska śmieci, ślady po paleniskach spotyka się co krok, a mieszkańcy traktują teren jako wygodny psi wybieg. Spotkałam też tu psy niczyje.

Ostatnio 28 listopada 2017 r. poprosiłam dzielnicowych Strażników Miejskich o obchód, m.in. części zachodniej terenu. Stan j.w. Od czasu, gdy zmienił się właściciel: z gminnego na prywatny, teren dziczeje, a stan zaniedbania pogłębia się.

W dniu 07.12. 2017 r. rozmawiałam z mgr inż. Zuzanną Kurczek, dyrektor Wydziału Służb Komunalnych UM w Chorzowie. Opisałam stan j.w. i dowiedziałam się, że sprawą zajął się Wydział Ochrony Środowiska UM w Chorzowie.

W Chorzowie o gminne tereny zielone widać dbałość. Kilka razy do roku strzyże się trawniki, pokos jest usuwany, krzewy, drzewa – tu też widać dbałość Wydziału Służb Komunalnych. Tereny prywatne są zaniedbane, a Straży Miejskiej brakuje energii, motywacji w dziele dyscyplinowania zarówno mieszkańców jak i prywatnych właścicieli terenów zielonych usytuowanych w obrębie naszego miasta.

W obrębie Osiedla Śląska Gwarecka przy ulicy W. Reymonta 31 jest posesja zarządzana przez ADM Śródmieście. Teren podwórka, w miejscu gdzie stoją  stale przepełnione pojemniki na odpady komunalne gromadzone są resztki mebli, wysłużonych sprzętów GD. Ta część podwórka (posesja nie jest ogrodzona) jest dobrze widoczna z ulicy. Pozostała część podwórka  przedstawia się podobnie. Straż Miejska zna to miejsce, interweniowała u zarządcy. Bez trwałego skutku.